Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Avloppsrenoveringen på Tordönsvägen!

Följande kommer att gälla när det blir dags.

Arbetet sker oftast måndag till fredag mellan kl. 0700 och 17:00. Stora helgdagar försöker vi ligga nere med arbetet helt.

Entreprenören ska kunna komma in i samtliga lägenheter och lokaler. Nycklar inklusive sjutillhållare lämnas in och förvaras under arbetsperioden i kassavalv på vicevärdskontoret eller i JIMAS lokal. Har du planer på att inte vara i din lägenhet eller lokal under renoveringen ber vi dig lämna in nycklarna i god tid innan. Kontakta i dessa fall Vicevärden.

Entreprenören ska kunna komma in i förråd där det finns avlopp. De som blir berörda kommer att få direkt information i anslutning till arbetet. Det måste vara rikligt med plats runt dessa rör under arbetet. Kommer vi inte in i förråden så kommer låsen att klippas upp och ersättas med nya lås och nycklar.

Avlopp i kök, toalett och badkar/dusch får under vissa perioder inte användas. Successivt aviseras detta i detalj till varje aktuell trappuppgång. Man kommer i normalfall att påverkas 5 dagar måndag-fredag vid ett tillfälle, och under en kortare period vid ytterligare 2–3 tillfällen om inga överraskningar dyker upp. Används avloppen under perioden så kan det innebära att man blir utan avlopp under flera veckor så det är viktigt att alla noggrant läser igenom infon som kommer ut. Vi kan idag inte svara på om man kommer att kunna använda köket när badrummet är stängt eller tvärtom, det beror helt på hur stamledningarna ligger från trapp till trapp.

Toalett finns i tvättstugan på varje gård, toalett finns också i gymmet, gymmet kommer vara öppet för berörda av reliningen mellan kl 0530-2300.

Duschmöjligheter kommer såklart också att finnas och de kommer att finnas 2 duschar i gymmet och 1 dusch i låghuset på Tordönsvägen 4A och en på Virvelvindsvägen 4A. De som inte har tillgång till gymmet kommer att få det under den period som man jobbar i trappan. För dem som önskar så kan mulltoalett placeras i lägenheten efter kontakt med vicevärden. Har man vänner i föreningen så kan man ju försöka ha någon form av utbyte under perioden.

6/3 2018: JiMa högtryck kommer nu under V10 att etablera sig för att under V 11 börja med arbetet på Tordönsvägen 4G. JiMa fastigheter kommer avisera några dagar innan besöki aktuell lägenhet, tänk på att dem går in med nyckel, men dem ringer alltid först på dörren vid första besöket på dagen. JiMas personal kan alltid identifiera sig så ni har alltid rätt att fråga efter ID 06 alltså deras legitimation om ni är osäkra. Tidplanen vi lagt in nedan är bortplockad då den är allt för levande och rörlig, man kommer istället informera i god tid.7/3 JiMa högtryck har delat ut lappar till berörda lägenheter ( 7st) i trappa 4G på Tordönsvägen inför start på måndag den 12/3 och i dessa lägenheter börjar man med gästtoalett.

15/3 Arbetet går bra med gästtoaletterna  i just nu berörda lägenheter. Bor du i en lägenhet i G trappan och inte fått någon information i din brevlåda så kan du använda ditt avlopp precis som vanligt. Man håller nu på att ånga röret, vilket innebär att första stammen snart är färdig.

16/3 Första huvudstammen till gästtoaletterna är nu färdiga och berörda kan använda sina avlopp över helgen från och med kl 18 fredagkväll. Nästa vecka kommer man köra grenarna till dessa. Inga nya lägenheter har ännu aviserats inför nästa vecka, utan de kommer delas ut lappar i början av nästa vecka till berörda. Så länge ingen lapp ramlat ner i lådan så kan du anväda ditt avlopp.

19/3 JiMa fortsätter med grenarna och grenförstärkningar till gästtoa på 4G nästa steg blir kök i samma lägenheter. Som sagt ni får info i er brevlåda runt 3 dagar innan ni berörs.

23/3 Man har nu gjort  huvudledningen och sticken färdiga i avloppen till gästtoaletterna så endast sprutningen återstår och den utförs längre fram, i det stora hela är JiMa nöjda och tycker att ni boende är vänliga och trevliga. Tyvärr är där några som spolat i toaletterna, vi påminner om att markera tydligt för er själva så att vi undviker fördröjningar för alla inblandade. Denna gången orsakde spolningarna ingen skada och fördröjer inte projektet eller avstängningarna. Avloppen som varit stängda kan användas från och med kl 16:30 idag fredag.

28/3 Som berörda är informerade om så är arbetet nu igång i kök  i lägenheterna till vänster när man kommer ut från hissen i 4G. Eftersom det blivit lite kallare ute så ökar härdningstiden för röret och man kommer inte kunna använda avloppen i kök förrän imorgon den 29/3 kl.10:00. Boende i denna trappa har fått korrigeringar och information under hela perioden. Otroligt härligt engageman från boende att vilja hjälpa till på olika sätt. Dessutom är man mycket förstående och det uppskatas stort både av oss och av entreprenören. 

29/3 Tidplanen plockas bort från hemsidan då den är för preliminär, tyvärr har kyla och härdningstid gjort att vi är ungfär 3 veckor sena, Brf Ljungelden vill att arbetet genomförs på ett bra sätt och att vi får ett bra slutresultat.. Man kommer istället informera i god tid i era brevlådor. 

5/4 Tyvärr har man stött på problem med att rören varit i mindre dimension än dem varit på ritningarna vilket inneburit att man fått fräsa ut ett rör som man skjutit in i systemet. Det mesta av detta är nu bort fräst men återstår en del arbete på plan 3. Man hoppas att alla berörda ska kunna använda sina rör under helgen men just nu vet man inte säkert. Men JiMa jobbar hårt för att allt ska lösa sig. Nästa vecka kommer man börja med lägenheterna i mitten i 4G och deras gäst WC berörda lägenheter är aviserade, man kommer samtidigt stänga av badrummen i lägenheterna till vänster om hissen. 

12/4 Köken vid lägenheterna till vänster om hissenkommer kunna användas idag.

Man kommer idag börja att arbeta med att ta upp sticken i badrummen i lägenheterna till vänster. I lägenheterna i mitten har man påbörjat gäst toa och där kommer man skjuta fodret idag, tyvärr kommer inte gästtoan fungera över helgen i dessa lägenheter. 1:orna lägenheterna till höger kommer informeras idag om start under nästa vecka. Ni som bor i dessa lägenheterna kommer vara helt utan avlopp under perioden. På lapparna som delas ut finns nummer där man kan anmäla om man vill ha skogstoa. Annars hänvisar vi till toaletter och duschar enligt anslag på hemsidan och i trappan. I Containern utanför huset kan det förekomma ljud i form av en kompressor. Detta är för att fodret ska hålla sig uppe under tiden det torkar. Någon hade dragit ut strömsladden till denna, det är viktigt att den är igång för att resultatet ska bli bra. Denna gång gick det bra och ingen större skada.

20/4 Berörda lägenheter är informerade om status inför helgen av JiMA, man har gjort färdigt huvudledning i 1:orna och jobbar nu med grenarna där. Man jobbar också med gästtoaletterna i lägenheterna i mitten. Man har haft problem med köken i lägenheterna till vänster med slipning i två lägenheter. Men det verkar bli klart senast under nästa vecka. Vill fortfarande påminna om att inte använda avloppet i berörda lägenheter och läsa igenom infon ordentligt som ni får i era brevlådor. Tyvärr så spolas det en del i kranar och WC och det gör att arbetet fördröjs lite grand. Det är också en del fel på ritningar vilket försvårar arbetet betydligt i en del fall, bland annat därför är vi fortfarande kvar och arbetar i G trappan. Men vi aviserar så fort vi vet när vi går över i H trappan.

27/4 Dem tre sista grenarna monteras i dem pågående stammarna, lägenheterna till vänster om hissen är i princip klara golvrbunnar och loiknande återstår. I dem andra lägenheterna hoppas man bli klara så de kan användas inför helgen men ni får besked via avisering av JiMa. Får ni inte ny avisering så gäller tidigare info över helgen. Nästa vecka börjar man med badrum och kök i lägenhetern i mitten och då ska gästtoa vara klar att använda. Vill man trots detta ha skogstoa så hör av er till Fredrik Vicevärd Brf Ljungelden.

4/5 Enligt rapport ska alla gäst wc nu vara klara i lägenheterna i mitten förutom på våning 7, men där kan man använda toan ändå. idag har man rensat kombistammen så att den blir helt klar för montering efter helgen. De mesta ska vara påkopplat inför helgen, men avvakta information av JiMa eller avisering i brevlåda för besked. Ni som inte har varit hemma har fått infolapp på er dörr. Är toastol monterat så ska dem gå att använda.

Men i stort så tycker Relinings teamet att ni boende är duktiga så bra jobbat alla så här långt och tack för ert tålamod och trevliga bemötande.

18/5 Alla lägenheter är nu klara på Todönsvägen 4 G ni har varit underbara att jobba med tack så mycket. Det som återstår är att sprutrelina kring brunnarna men de kommer göras lite senare och inte orsaka några längre stopp samt bottenplattan till sist. Under nästa vecka kommer du som bor på Tordönsvägen 4H få en lapp i din brevlåda av JiMa fastigheter som nu kommer starta upp med stamrenoveringen i eran trappa. Redan nästa vecka kommer dem börja med arbete i denna trapp men detta berör inte era lägenheter. Ni som bor i 4H har två toaletter och kommer om inget oväntat tillstöter att kunna ha en toalett igång under hela perioden. Men följ noggrant informationen som kommer i er brevlåda. I en del fall om ni inte är hemma så kommer lappar också att sättas upp på utsidan av er dörr för att vi ska va säkra på att ni fått informationen.

25/5 Denna vecka har man jobbat mycket med dagvattenledningarna på taken och blivit klara med hela det korta höghuset ( 4G,H och I). Där har man också byt takbrunnarna, detta arbete pågår fortlöpande på samtliga hus och här berörs inte lägenheterna, om nu ingen skada uppstår förstås, vilket vi inte hoppas. Arbetet kommer starta i lägenheterna i nästa vecka på Tordönsvägen 4H och berörda har fått info i sina brevlådor. Vi har också delat ut info till samtliga trappor på Tordönsvägen 4 K - P gällande uppstart efter semestrarna, men när exakt vi börjar kan man inte säga idag, men vi vill försöka ligga ett steg förre hela tiden. Vi har också delat ut i trappa 4K gällande info om nyckelinlämning och lite tips och råd. Har man varit hemma så har man också fått ställa frågor till mig personligen. Så efter semestern någon gång kring september månad kommer vi starta upp i trappa 4K. Mer info kommer i lådan när det är dags. Men nycklar till 4K ska lämnas in senast måndagen den 9/7.

4/6 Stammarna till badrumen i samtliga 14 lägenheter man påbörjat i 4H är nu infodrade, man kommer inom kort börja med grenarna och sticken in mot lägenheterna. Man jobbar fortfarande med dagvattenledningarna på låghuset och rbetet där rullar på fint.

8/6 Badrummen på Tordönsvägen 4H är nu klara och går att använda. På måndag kommer vi att börja med kök och gästtoa i lägenheterna till höger när man kommer ut från hissen. I lägenheterna till vänster kommer vi fixa gästtoaletten nästa vecka. Information till berörda har gått ut. Vi har också idag informerat boende i trappa 4i om projektstart någon gång under V 25 alltså den veckan som börjar med den18/6. Så inför denna helgen är inga stammar avstängda.

21/6 Gäst toa återstår i trappa 4H och den hoppas JiMa bli klara med sent torsdag kväll 21/6 men avvakta avisering innan användning. Därefter är den trappan klar, sedan några dagar är ju avisering utdelat att badrum och kök går att använda i 4H, det som återstår i 4H nu är sticken som inte kommer innebära några större stopp och detta kommer ske lite längre fram.

29/6 Trappa 4H där är Reliningen klar. Man har börjat spruta brunnar och stick så smått i trappa 4G. Ni får lappar i era brevlådor under fredagkvällen/eftermiddagen en del kommer kunna använda kök och badrum men tyvärr inte några av er, så avakta avisering.  Gästtoaletten kan användas oavsett precis som vanligt. Ny information kommer under måndagen.

29/6 Vi har nu också aviserat uppstart av trappa 4i och där kommer vi stänga kök och badrum i samtliga 14 lägenheter på måndag den 25/6, detta eftersom ledningarna går ihop lite längre ner. Gästtoaletterna kommer såklart att kunna användas under hela perioden. Arbetet kommer ta runt 7 arbetsdagar. Ni får ny lapp i brevlådan(avisering) när avloppen går att använda igen. Som vanligt påminn er själva genom att markera utrymmena tydligt så man inte av misstag använder avloppet.

 6/7 Det som återstår i 4i är gästtoaletten i femmorna och den kommer fixas under måndag och tisdag eventuellt också lite på onsdagen. Allt annat är färdigt och kan användas under helgen. Efter tisdagen i nästa vecka så kommer arbetet i lägenheterna att ligga nere för semester. Man kommer fortsätta med arbete med dagvattenledningar, emn detta ska inte beröra er boende. Så vi kommer börja uppdateringen här igen när vi i mitten av augusti startar upp i 4K som har fått information. VI saknar en del nycklar till 4K som vi vill ha in nu. Trevlig sommar!

14/8 Tvättstugehuset är nu mer eller mindre färdigt inom kort kommer vi lämna tillbaka nycklar. Igår hade vi trappmöte med dem som bor på Tordönsvägen 4 K och L. Vi börjar på Tordönsvägen 4K nu på måndag den 20/8, mer information gällande uppstart kommer i era brevlådor.

21/8 Sprutning av golvbrunnar i H och i återstår i A huset. Tyvärr fick vi problem med en stam som säckade ihop och därför är toaletten inte i bruk just nu i tvättstugan. JiMa jobbar för fullt för att få igång denna. Tyvärr drabbar detta alla er som just nu är igång med arbetet i femmorna på Tordönsvägen 4K. Det innebär att alla fått skogstoalett i lägenheten eftersom toan nedan för trappan inte heller är i bruk då denna påverkas av just denna avloppsledningen. Men vi gör allt för att toaletten i tvättstugan ska va klar inom kort.

24/8 Tyvärr så har inte något avlopp blivit färdigt i skrivande stund i någon av femmorna. JiMa jobbar fortfarande med att försöka få igång några lägenheter. Efterhand som lägenheterna blir klara att använda så kommer ni få ino i brevlådan. Toaletten nere i bottenplan kommer vara igång under helgen samt den i 4M. Dusch hittar ni i 4A och i gymmet. På måndag startar vi även i lägenheterna till vänster och här har info delats ut. Har ni frågor så ring Dragan på JiMa 0766-266267. Vi beklagar att de varit så mycket strul med böjarna och tackar för er förståelse.

31/8 Arbetet pågår förfullt med både treorna och femmorna på Tordönsv 4K, tyvärr har det varit mer problem med femmorna än vi hade hoppats och det har varit några tuffa veckor för dem boende där. Men inför helgen är vår förhoppning att alla femmor ska bli klara. Tyvärr stämde en del av den infon vi lämnade vid mötet inte och det beklagar vi en del saker kunde man inte förutspå och en del saker har vi tagit lärdom av och kommer försöka göra bättre. SÅ fort jag har fått hundra klartecken att alla femmorna är klara kommer jag skriva här samt får man en lapp i sin brevlåda.

1/9 Alla femmor är nu klara och man kan använda dessa liksom toaletten i bottenplan. Vi jobbar nu vidare med 3:orna i 4K. Vi kommer avisera upp start för Tordönsvägen 4L idag fredag, där kommer vi starta på onsdag i hela trappan men olika avlopp beroende på vilken sida man bor på, men det kommer vara tydligt på infon ni får. Vi räknar med att etapp 1 i 4L kommer ta 2 till 3 veckor och etapp två ungefär samma om allt rullar på som vi hoppas. Det kommer vara 2 etapper i alla 3:or.

7/9 Arbetet i 4K har rullat på bra denna vecka. 3:orna kommer ha igång kök plus toaletten över helgen. Tyvärr fungerar inte avloppet till bad och dusch samt en del tvättställ. Information till berörda har delats ut om vad som gäller i respektive lägenhet. I 4L har man spolat ledningarna och monterat bort toaletter mm samt också börjat rengöra rören inför infodring, här gäller det som står på lappanra som ni fått i er brevlåda. Man srutar brunnar och stick just nu i 4H.  På måndag har vi möte för M, O och P. Välkomna!

11/9 JiMa har tyvärr drabbats av inbrott i sin container som står placerad utanför 4i har du sett eller hört något så ring till Jimmy på telefon 0722-352182.

14/9 Idag blir JiMa klara med sprutning av golvbrunnar och stick på Tordönsvägen 4H. I 4K är man klara med plan 1,2,3,5,6 på dessa plan är allt färdigt 7 våningen hoppas vi blir klara i början av nästa vecka. Men använd inte avloppen förrän ni fått lapp i er brevlåda att ni får använda dem. Arbetet i 4L där är statusen samma som den varit under hela veckan över helgen. Men arbetet har rullat på bra.

21/9 4K är helt klart och alla kan använda sina avlopp. Vi har dock ett problem i en lägenhet men det berör inte övriga, men även i den kan man använda avloppet just nu. I 4L jobbar man nu i samtliga 14 lägenheter, där tar man halva lägenheten på respektive sida. Ni som får information av JiMa att ni kan börja använda avloppet kan göra det över helgen. Men får man ingen lapp så är läget oförändrat, alltså som det varit tidigare i vecka. Man är helt klara med brunnar och allt i 4H och snart 4i.

28/9 Läget är oförändrat man jobbar fortfarande i 4L och kommer nästa vecka att sätta en stam och göra grenar i samtliga lägenheter. I mitten på nästa vecka vet vi lite mer om när vi blir klara i 4L. Men det börjar närma sig M trappan.

12/10 Arbetet kommer idag att bli färdigt i 4L. Så fort du får en lapp i din brevlåda så kan du använda alla dina avlopp. Nu återstår endast sprutning av stick. Men det fixas på en dag och ni får då info i er brevlåda. Men detta kommer ta ett bra tag till innan det fixas. På måndag börjar vi i 4M i sju lägenheter och dessa har fått information från JiMa. Har ni frågor så ring Dragan på JiMa och numret hittar ni högst upp i denna text.

16/10 På grund av ett litet problem i en ledning måste vi ha en kompressor igång hela natten för att inte ledningen ska säcka ihop. Därför kommer den tyvärr stå och låta under natten. Viktigt att den inte stängs av.

22/10 Etapp 1 i 4M avslutas på onsdag om allt rullar på som det är tänkt och då börjar man med etapp 2 av 4 på onsdag och dessa är aviserade.

24/10 Idag var tanken att man skulle börja med etapp 2 i 4M, men då någon spolade i ledningen vid en grensättning så får man nu jobba med att fixa till den skadan som detta orsakade istället. Därför kommer man att starta med den etappen på måndag istället.

31/10 Under natten har återigen kompressorn fått va igång vid K trappan. Man har nu satt en stam till i 4M och arbetar med grenarna i lägenheterna till vänster om hissen. När vi börjar i O trappan vet vi inte säkert ännu, men det börjar närma sig så sakta, ni får en lapp i er brevlåda minst 3 dagar innan vi börjar hos er. Vi kommer ha en syn i samtliga lägenheter på Tordönsvägen 4 A, B och C den 12/11 mellan kl 11 och 13. Lappar kommer delas ut inom kort till berörda lägenheter. Vi kommer inte börja med själva arbetet i låghuset förrän efter jul och nyår däremot kommer vi ha ett informationsmöte för er måndagen den 10 december kl. 17, även här kommer en kallelse att delas ut.

7/11 Etapp 2 är nu snart klar i 4M och i slutet på veckan eller början på nästa börjar man med etapp 3 när det är dags för denna ändring så får ni info om detta i er låda. Då kommer man jobba i samtliga 14 lägenheter i 4M som det ser ut just nu. Vi har haft problem med ett läckage i en slits i 4L som vi hoppas att vi nu lokaliserat, denna ska vi isåfall åtgärda imorgon med hjälp av JiMa. Alla berörda i trappan har varit väldigt hjälpsamma och förstående och det tackar vi stort för. När arbetet börjar i 4O vågar vi ännu inte med säkerhet säga, men de börjar närma sig.

Vi har också under veckan delat ut lappar till lägenheter i låghuset gällande inlämning av nycklar och inom kort kommer vi kalla till informationsmöte för er som bor i låghuset. Kan redan nu avslöja att detta möte kommer vara den 10 december mellan kl 17 och 1830 men kallelse kommer i er brevlåda.Själva arbetet med låghuset kommer starta först efter jul och nyår men viktigt att vi redan nu har klart med nycklar.

15/11 Arbetet i 4M är nu inne i sista fasen så inom kort kommer det aviseras i 4O om allt rullar på som planerat. Vi har fortfarande inte hittat läckaget i 4L så därför kommer vi stänga av vattnet i några lägenheter i 4L och M under fredagen för att försöka lokalisera detta. Berörda får lapp i lådan under torsdagen. Vi kan också informera att arbetet i 4P kommer starta först efter jul och nyår runt V2 avisering kommer några dagar innan uppstart. 

Arbetet i låghuset A- C kommer starta runt V5 och man börjar i 4A.

16/11Idag har tappvattnet varit stängt för 7 lägenheter i 4L och 7 i 4M på grund av att vi skulle försöka lokalisera en läcka. Detta har resulterat i att vi nu vet att problemet finns i något avloppsstick eller i avloppsstammen. Detta innebär att Teamet får prioritera om och fixa samtliga stick i 4L med start i nästa vecka. Man kommer fixa 2 lägenheter/dag och ni får lapp ett par dagar innan. När detta är färdigt är allt klart i 4L trappan och vi hoppas verkligen att vi löser problemet med läckaget med denna åtgärd. Detta kommer endast innebära att man blir utan avlopp över dagen, så inga längre stopp all info gällande detta sker via avisering i era brevlådor. Detta ska inte påverka arbetet i 4M som det ser ut just nu.

Frågor kring detta besvaras tidigast på måndag då man då vet mer exakt kring tider mm i 4L. Man kommer istället avvakta något med 4O trappan.

29/11 Trappa 4M är nu mer eller mindre helt färdig, vi har problem i 3 lägenheter. Vi har idag också beslutat att inte börja med 4O trappan förrän efter Jul. Detta på grund av att vi inte vill riskera att något oväntat inträffar och att man står utan avlopp under julen. Därför kommer starten flyttas fram till som det ser ut just nu V2. Således kommer vi starta senare i 4P än vi tidigare aviserat om. Information kommer i er brevlåda några dagar innan uppstart. Vi vill passa på att tacka er alla för er förståelse.

8/1 Nu har vi börjat i 4O i 7 lägenheter efter juluppehåll. Toaletten och köket kan användas i dessa lägenheter resten arbetas det i och kan inte användas, läs noga på er lapp så ser ni vad som gäller, när det sker någon förändring så kommer de ut info i er brevlåda. Gällande läckaget i K-L så kommer vi nu att göra om grenar i 7 lägenheter, det innebär att vi på onsdag kommer stänga vattnet kl 730 i 7 lägenheter i 4K och 7 i 4L. Berörda lägenheter har fått information. Vattnet kommer att vara avstängt fram tills fredag kl 17. Vi hoppas såklart att arbetet går snabbare och att JiMas teori stämmer om att detta är anledningen till läckaget. Tyvärr är det väldigt svårt att hitta då där går 4 stycken stammar som är ingjutna i betongen.

22/1 Det verkar som att JiMa nu fått rätt på läckaget mellan 4 K och L. VI har rivit ner undertaket och nu får det stå och torka en tid. Arbetet med Reliningen är igång i 4O och löper på fint. Rullar allt på som det är tänkt kommer man börja i 4P under nästa vecka. Berörda får lapp i sin brevlåda.

1/2 Arbetet fortsätter i 4O och man räknar bli klara där under nästa vecka med allt utom sprayen av stick. Några av lägenheterna i 4P har fått lappar gällande uppstart nästa vecka, med start 0730 den måndagen den 4/2.

19/2 Tordönsvägen 4O är färdigt och arbetet pågår nu i 4P. Man jobbar i gäst WC i 2:orna och i kök i 3:orna med balkong mot väster. Berörda ska få lappar några dagar innan men eftersom ritningarna inte alltid stämmer så kan vi i en del fall få lapp med kort varsel tyvärr så var förberedd fall i fall. Vecka 10 kommer vi som ni vet att stänga hela gården utom låghuset och berörda har fått information. Skogstoa kommer placeras ut till alla. Vi kommer också dela ut en logistik lapp gällande vem som duschar var mm. Det kommer också finnas möjlighet till matlagning i vår festlokal, där vi har vatten och avlopp ett WC och två varmluftugnar. Här får vi försöka samsas om ugnarna.

6/3 Gällande avstängningen av alla avlopp på Tordönsvägen:

Arbetet har rullat på bra så här långt och planen att sätta igång igen på fredag gäller fortfarande, inga incidenter har gjort att vi behöver ändra på detta, trots att någon inatt råkat glömma att avloppen inte får användas. Vi håller tummarna att det fortsätter så och så fort det sker något nytt som ni behöver veta så informerar vi igen om detta. Tack för att ni alla kämpar på med att hämta vatten i kastruller och hinkar mm. Ni är super duktiga!

7/3 Idag torsdag kommer vi sätta igång avloppen på Tordönsvägen 4G, H och I runt 16:00 kan bli något kortare stopp längre fram men inte säkert isåfall kommer ny info. Det innebär också att ni kan använda tvättstugorna igen. Det långa höghuset hoppas vi kunna starta upp imorgon fredag som planerat. Skogstoan ställer ni utanför dörren imorgon fredag kl 0700. Den hämtas någon gång efter 12:00.

8/3 Arbetet med bottenplatan och dess grenar kommer bli klart idag även i trapporna 4K.-P som vi utlovat. Vatten och avlopp kan börja användas senast kl 16 idag på nästan hela gården. Alla trappor utom Tordönsvägen 4P där själva renoveringen pågår i lägenheterna dessa kommer få separat information.  I 4P kommer vattnet sättas på och endast några avlopp kommer vara i bruk. Gäller inte alla lägenheterna i P utan följ det som står på respektive lapp som delas ut i skrivande stund. Alla lägenheter kommer få lapp i sin brevlåda i K-P. Nästa vecka kommer vi stänga vattnet i O trappan igen måndag tisdag då vi jobbar med sticken i denna trappa. TACK ALLA FÖR ETT FANTASTISKT ARBETE OCH STOR FÖRSTÅELSE.

26/3 Arbetet börjar närma sig sitt slut i 4P endast några våningar kvar i lägenheterna till vänster om hissen. Man har nu börjat att etablera sig i låghuset. Arbetet har startat upp i 4A där man nu inte får använda avloppen.

 5/4 Arbetet är färdigt i 4A och man jobbar just nu i 4B. På måndag kommer man börja jobba även i trappa 4C som man kommer avisera under dagen. Bottenplatan under 4A,B och C har man arbetat med idag. Så arbetet rullar på fint och enligt planering. När man är klar i C trappan kommer man börja i 4F och arbetar sig mot D trappan därefter.

I B huset återstår det lite spray i 4P och 4K samt 2 våningar i 4M.

10/4 Tyvärr råkade någon stänga dörren till luftslangen så den klämdes det igårkväll/em. Det gjorde så att fodret inte har fäst på en del ställe. Man har nu försökt under dagen att få det att fästa med hjälp av ånga. Funkar inte detta så kommer arbetet tyvärr att fortlöpa längre än planerat då man måste fräsa bort hela bottenfodret, alltså den avloppsledningen som går under hela huset från A till C. Väldigt synd då arbetet fortlöpt på ett bra sätt. Men vi hoppas att de löser sig. VI återkopplar här så fort vi har en uppdatering. Viktigt att man inte klämmer några slangar eller stänger några dörrar inne i trapporna. Tyvärr kommer maskinen som väsnas stå igång under hela processen.

11/4 Tyvärr har vi haft en incident som jag tidigare skrev om där en slang kom i kläm på grund av att någon eller något stängde till en dörr så slangen till luften som håller fodret uppe trycktes till. JiMa har nu under en hel dag försökt få rätt på fodret utan framgång.Detta innebär tyvärr att man måste fräsa ut denna ledning igen och skjuta in en ny. Arbetet blir på grund av detta försenat och hur länge vet vi inte i dagsläget. Men JiMa kommer arbeta med detta så mycket dom orkar och får för att få det färdigt. Detta innebär att dem från idag kommer jobba sena kvällar och under helgen. Allt för att få det färdigt så snabbt som möjligt. Det kommer också innebära att det väsnas en del på tider som man normalt inte ska väsnas på. Detta för att arbetet ska bli klart så fort som möjligt. Hoppas ni har förståelse för detta. VI beklagar det inträffade men är tyvärr inget man kan påverka.

Har ni frågor så gå ner i trappan eller ring till Dragan på telefon 0766-266267.

18/4 Arbetet rullar på i låghuset och arbetet kommer bli helt klart i 4A och 4B, ni kommer få information i er brevlåda när ni kan börja använda era avlopp. Men senast kl 17 ska de fungera hos er. Ni som bor i 4C kommer få speciella anvisningar av JiMa. Större delen av era avlopp kommer också vara klara. Dock kommer eventuellt någon gästtoalett eller badrum fixas under nästa vecka.

Men vad som gäller exakt får ni reda på av JiMa. Så använd inget förrän JiMa givit er klartecken. När ni börjar använda avloppen så kontrollera alltid att inget läcker under vasken i köket, detta har JiMa gjort men alltid bra att kolla en extra gång. Tack för ert tålamod och ha en glad påsk.

3/5 Arbetet är mer eller mindre färdigt i 4 A-C och alla kan använda sina avlopp, dem som bor i C och har badrummet en bit in kommer bli drabbade under nästa vecka,ni får lapp i lådan ni som berörs.                                                                                                                                                                        Dem är klara i trappa 4F och jobbar just nu i 4E. Nästa vecka ska dem fixa avloppet i bottenplattan samtidigt som dem börjar i D trappan vilket är den mest avancerade insatsen så vi håller tummarna, alltså den ledningen som går under 4 D, E och F. Under helgen kommer där stå en kompressor och låta i en av lokalerna vid 4E. Vi hoppas bli klara med allt utom sprutningen av stick under vecka 20. I tisdag i nästa vecka kommer sticken börja sprutas i 4P.

10/5 Man är nu klara med grenarna i 4 D, E och F och jobbar nu med liggaren, den som går under hela huset. Ni som bor i D, E och F kommer inte kunna använda era avlopp ännu. Vi hoppas på att det ska komma igång under nästa vecka. Det hänger på hur det går med grenen under huset. 2 lägenheter i C trappan är också drabbade, men endast duschen.

 Denna information kommer att uppdateras löpande. Text i rött är senaste uppdatering.