Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Ljungeldens historia

Föreningen består av tre kvarter med följande adresser:
Tordönsvägen 4 A-P Kv. Mullret
Virvelvindsvägen 4 A-P Kv. Åskan
Sunnanvägen 14 A-S Kv.Tordönet
Övriga kvarter på västra halvan av Klostergården är:
VÅRVINDEN, VÅRSOLEN och VIRVELVINDEN

1969-047-02Då bostadsområdet Klostergården i Lunds sydvästra del planerades vid 60-talets början skedde det under intryck av strävanden mot en förbättrad stadsplanestandard som låg i tiden.
Tendensen fanns redan i kommunens program för den stadsplanetävling som HSB vann och som sedan vidare utvecklats vid HSB:s stadsplaneavdelning när detaljplanen utformats.

De tio solfjädersformigt utlagda, slutna kvartersgårdarna formas var och en av en sjuvånings- och en tvåvåningsvinkel, ett arrangemang som öppnar sig mot solen och ger maximal utsikt från lägenheterna. Bilden från 1969 visar utsikten mot sydost från en balkong i ett av höghusen.

Stadsplanen för Klostergården är säkerligen en av de första i landet som erbjuder hundraprocentig trafikdifferentiering. Bilarna hänvisas till öppna parkeringsdäck utanför bostadsgårdarna som alltså blir helt bilfria.
I bostadsområdet finns en centrumanläggning med butiker, pizzeria, konditori, spelbutik samt kyrka. Det finns också skola, fritidsgård, bygglekplats och i närområdet finns även ishall och idrottsanläggning samt friluftsbad under sommartid.
Gårdarna har redan i stadsplanen fått en individuell prägel som sedan följts upp i projekteringen. Likaså har för totalmiljön önskvärda trädplanteringar längs gångstråk inom området genomförts och ger Klostergården den vänliga karaktär som planförfattarna eftersträvade.
Byggherre för Klostergårdens västra halva var HSB Mellersta Skåne, numera HSB Skåne. Denna halva består av brf. Ljungelden, brf. Vårregnet samt brf. Vårvinden.
Arkitekt: var HSB:s Riksförbund, Tekniska avdelningen/C.Strehlenert, J Kleineisel.

Byggnadsår: 1963-1968. Antal lägenheter: 1071 ( Västra halvan av Klostergården )
Bostadsrättsföreningen Ljungelden uppfördes under åren 1966-1967 och består av tre kvarter med både låghus och höghus. Sammanlagt finns det 480 lägenheter i storlekarna från 1 rok (37 kvm) till 6 rok (137 kvm). Större delen av lägenhetsbeståndet består av 3 rok som samtliga är belägna i höghusen. Den sammanlagda ytan är 44 000 kvm inklusive ca 4000 kvm lokalytor.