Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

2:a handsupplåtelse


Din lägenhet är upplåten åt dig och din familj för att ni själv ska bo i den. Om du av någon anledning inte behöver bo i lägenheten under en tid, kan du få hyra ut den i andra hand. En sådan uthyrning måste emellertid alltid godkännas av styrelsen. Ansökan om att få hyra ut i andra hand, görs på särskild blankett som du kan få på föreningskontoret.

Styrelsen har som policy att ge tillstånd för uthyrning i andra hand endast för tillfälligt arbete eller studier på annan ort, vilket skriftligen skall styrkas och bifogas anmälan. Även andra skäl kan åberoåpas, exempelvis äldre medlemmar som önskat prova service- eller kollektivboende

Tillstånd ges vanligtvis ett år i taget. Styrelsen prövar vid varje nytt ansökningstillfälle om arbetet, studierna eller andra skäl som åberopats, fortfarande är att anse som tillfälliga.

Tänk på att ansöka i så god tid att styrelsen hinner behandla ärendet, innan uthyrningen blir aktuell.

Blankett hittar du när du klickar på denna länk: http://www.ljungelden.se/index.php/ljungbladet/dokument