Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Lokaler

Förutom de förråd som tillhör lägenheten, finns ett antal förråd att hyra. Har du behov av extra förrådsutrymme, kan du kontakta föreningskontoret. Tillgången är begränsad men du kan anmäla dig till en kö.

Förutom förrådslokaler, finns ett antal lokaler som kan användsas för olika ändamål. Dessa hyrs ut på marknadsmässiga villkor och ingår inte i det kösystem som tillämpas för förrådslokaler som hyrs ut till medlemmar.