Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Att tänka på vid renovering

Viktiga saker att tänka på vid olika typer av renovering i din lägenhet:

 

1.Sätt alltid igen frånluft donen vid renovering. Gör du inte det så kommer filterna bli fulla av byggdamm och då slutar anläggningen att fungera eftersom filterna blir igensatta.

 

2.Kontakta alltid vaktmästeriet vid renovering av badrum eftersom vi står för golvbrunnsbytet, och har erfarenhet kring saker som kan vara bra att tänka på just i vår förening tillexempel att vi måste ha åtkomst till avlopp och liknande samt att inga förändrignar får göras av avloppen utan tillstånd av Styrelsen.

 

3.Tänk på att inte borra i taken då avloppsrören till grannen går där och det är lätt hänt att man borrar rakt in i dem.

 

4. Kontrollera vilka tider som gäller så du inte stör dina grannar. Samt informera dina grannar om att du kommer starta en renovering så de kan förberedda sig.

 

5. Finns behov att stänga av vattnet så kontakta vaktmästeriet minst 2 dagar innan åtgärd.

 

6. Montera aldrig skåp eller liknande över frånluftdonen så att frånluften sätts igen i din lägenhet.

 

7. Rör aldrig en bärande konstruktion(Betongvägg)

 

8. När ni river gammal kakel i badrum eller kök så kan det finnas spår av asbest i fixen, detta avfall måste hanteras på speciellt sätt både vid rivning och vid deponering av avfallet.

 

9. Tänk på att aldrig placera rivningsmatrial eller dyligt i källargångar eller trapphus. Detta på grund av våra brandskyddsregler. Ser fastighetskötarna saker i källargångar eller trapphus transporteras detta bort omgående och kastas, därefter faktureras medlemen för arbetskostnaden och eventuell deponiavgift. 

10. När du ska sätta upp en ny fläkt i köket så kontakta föreningskontoret för mer information

11. Väljer du att plocka bort en innerdörr till ett rum så tänk på att den kan fungera som brandcell vid en eventuell brand och kan rädda liv.

 

En gyllende regel är att alltid kontakta föreningskontoret vid en större eller mindre renovering då vi har mycket erfarenheter av vad som är bra att känna till.

 

Lycka till!