Brf Ljungelden

Brf Ljungelden ligger på underbara Klostergården.

Underhåll

Större underhållsåtgärder utförda och planerade.

2019

 • Relining Tordönsvägen fortlöper.
 • Utbyte Växlare.
 • Utbyte Pergolatak Tordönsvägen.
 • Upphandling fönsterbyte

       

2018

 • Relining uppstart på Tordönsvägen 4G 12/3 2018
 • Tegelfasaderna fortsätter med Virvelvindavägen och Sunnanväg, klart senast 1/4 2018
 • Renovering av dusch och Bastu i gym

2017

 • Relining, Renovering av avloppsstammar 1 gård/år alltså ett 3 års projekt som det ser ut idag. Projektet kommer starta på Tordönsvägen i mitten av februari på Tordönsvägen 4 G,H och i
 • Utredning Bergvärme
 • Tegelfasader Klart på Tordönsvägen, pågår just nu på Virvelvindsvägen därefter Sunnanväg 14, färdigt våren 2018
 • Låssystem fortsätter ska vara färdigt April 2017. Avslutat
 • OVK pågår

2016

 • Utredning Stamrenovering/Stambyte. Projektet går in i åtgärdsfas 2018
 • Utbyte låssystem på fastigheterna. Avslutat
 • Statusbedömning av våra tak på samtliga huskroppar. Utredningen är avslutad 9/5 2016
 • Utredning skador och förankring av tegelfasader även fläkthusen.

2015

 • Målning av 6 st trapphus(sista etappen).
 • Renovering av dörrblad i 6st trapphus och entréer(sista etappen).
 • Utbyte av 6 st hissar(sista etappen).
 • Byte av belysning i 6 st trappor och entréer(Led belysning).
 • Tilläggsisolering av våra vindar i våra B hus (sista etappen).
 • Tätning av Ventilationskanaler i våra B hus.
 • Utveckla delar av gamla tennisbanan.
 • Underhållsspolning avloppsledningar på Tordönsvägen.
 • Utbyte av Traktor.
 • Titta över våra skalskydd (låssystem i våra allmänna utrymmen).
 • Fräscha upp en del av våra lokaler.
 • Festlokal

2014

 • Målning av 6 st trapphus + låghus på Tordönsvägen.
 • Renovering av dörrblad i 6st trapphus och entréer.
 • Utbyte av 6 st hissar.
 • Byte av belysning i 6 st trappor och entréer(Led belysning).
 • Tilläggsisolering av vindar i våra A hus samt resterande låghus.
 • Renoveringar av nedgångar/trappor vid låghusen inåt gården.
 • Ventilation A hus samt nu godkänd OVK i våra A hus.
 • Förbättrat tillträdet till taken på våra A hus.
 • Asfaltering av gångar utanför våra A och B hus.
 • Inlett en förändring av vår gamla tennisbana.
 • Rensning av dagvattenbrunnar samt utbyte av däxlar på utsatta brunnar.
 • Relining av dagvattenledning på en stam vid låghus på Sunnanväg.
 • Underhållsspolning avloppsledningar på Virvelvindsvägen.
 • Byte av 3 st torkskåp.
 • Statusbedömning av våra tegelfasader.
 • Renovering av pergolatak.
 • Rengöring av sandlådor
 • Kontroll av balkonger på våra söderfasader.
 • Utbyte av cykelställ på B husens utsida.

2013

 • Målning av 6 st trapphus + Låghus Virvelvindsvägen.
 • Renovering av dörrblad i 6st trapphus och entréer.
 • Utbyte av 6 st hissar.
 • Byte av belysning i 6 st trappor och entréer(Led belysning).
 • Renovering av gymmet.
 • Renoveringar av nedgångar/trappor vid låghusen inåt gården.
 • Byte av belysning i gång till tvättstugor(Led belysning).
 • Arbete med ventilationen i våra A hus för godkänd OVK.
 • Underhållsspolning av avloppsledningar på Sunnanväg 14.
 • Lagt nya dagvattenledningar på gården på Virvelvindsvägen 4.
 • Anlagt ny gräsmatta och renoverat upp grillplatsen på Virvelvindsvägen 4.
 • Tilläggsisolering av vindarna i låghusen på Sunnanväg.

2012

 • Målning av 6 st trapphus + låghus Sunnanväg.
 • Renovering av dörrblad i 6 st trapphus och entréer.
 • Utbyte av 6 st hissar.
 • Byte av belysning i 6 st trappor och entréer(Led belysning).
 • Nya entreepartier till låghusen 6 st.
 • Renovering av föreningens gästlägenhet och utbyte av möbler. Installation av komfortabel dusch. Samt klinkers på golvet.
 • Besiktning av våra tak av konsult har utförts och i den mån skador uppmärksammats har dessa åtgärdats.
 • Markområdet på våra norrsidor vid Virvelvindsvägen och Tordönsvägen har renoverats med nya plattor, rabatter och gräsytor.
 • Cirka 90 avstängningsventiler i fastigheterna till våra vattenledningar har bytts ut.